Adref | Home

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf

Mae dalgylch y Cyngor Cymuned yn cynnwys pentrefi Benllech, Brynteg, Llanbedrgoch a Traeth Coch.

Prif wasanaetha’r Cyngor Cymuned yw:

  • Toiledau Cyhoeddus Traeth Benllech
  • Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) Benllech
  • Mynwent Gyhoeddus Llanfair Mathafarn Eithaf
  • Man chware Cae’r Berllan

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â gwaith y Cyngor Cymuned, os oes gennych unrhyw bryderon yr ydych yn teimlo y dylai’r Cyngor Cymuned fod yn ymwybodol ohonnynt neu lle gallwn helpu neu eich cefnogi.

Welcome to Llanfair Mathafarn Eithaf Community Council

The Council area comprises the villages of Benllech, Brynteg, Llanbedrgoch and Traeth Coch.

The main services provided are:

  • Benllech Beach Public Conveniences
  • CCTV System in Benllech
  • Llanfair Mathafarn Eithaf Public Cemetery
  • Cae’r Berllan Playground

Please contact us if you have any questions about the work of the Community Council, or if you have any concerns that you feel the Community Council should be aware of,or where we can help or support you.

Cyfarfodydd y Cyngor llawn 2022 Meetings of the Full Council

Ionawr24January
Chwefror28February
Mawrth28March
Ebrill25April
Mai23May
Mehefin27June
Medi26September
Hydref24October
Tachwedd28November
Rhagfyr19December

Dylunio a rheoli gan / Design and managed by Anglesey Computer Solutions

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis - ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu'r safle i ddarparu profiad gwell o ddefnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran Cymorth eich porwr neu edrychwch ar wefan the About Cookies website sy'n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern. This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

Close