Adre / Home

Croeso / Welcome

Mae dalgylch y Cyngor yn cynnwys pentrefi Benllech, Brynteg, Llanbedrgoch a Thraeth Coch ac yn gwasanaethu dros 2800 o drigolion. Prif wasanaetha’r Cyngor yw cynllun Teledu Cylch Cyfyng ym mhentref Benllech, gofalu am Fynwent Gyhoeddus Llanfair M.E. a man chwarae Caer Berllan. Yn ogystal mae’r Cyngor yn trefnu’n flynyddol yn ¬†Nhachwedd Wasanaeth Sul y Cofio. Mae Cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal ar y pedwerydd Llun o’r mis am 7-00 yr hwyr yn Neuadd Goffa Goronwy Owen ym Menllech.
cyngor cymuned llanfair me
The Council area comprises the villages of Benllech, Brynteg, Llanbedrgoch and Red Wharf Bay and serves over 2800 inhabitants. The main services provided are the CCTV System in Benllech, care and maintenance of Llanfair M.E. Public Cemetery and the Caer Berllan Playground. The Council also arranges the Annual Remembrance Day Service in November. Council meetings are held on the fourth Monday in the month at the Goronwy Owen Memorial Hall in Benllech, starting at 7-00 pm.